in

Vehicles in F1 are growing rapidly from year to year. How much has their weight increased over the years?

How have Formula 1 cars grown in recent years? A member of the Reddit community created an infographic.


Jeszcze w 2008 roku masa bolidu Formuły 1 z zespołu Red Bulla wynosiła dokładnie 595 kilogramów. Z upływem lat pojazdy w tym sporcie zaczynają być coraz cięższe, co jest związane przede wszystkim z faktem, że motoryzacja się rozwija. Do samochodów dodawane jest coraz więcej części, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, moc czy też zmniejszyć emisję spalin.

W ciągu 14 lat masa bolidów zwiększyła się o blisko 33%

Back in 2008, the weight of the Formula 1 car from the Red Bull team was exactly 595 kilograms. As the years go by, vehicles in this sport begin to become heavier and heavier, which is mainly due to the fact that the automotive industry is developing. More and more parts are added to cars to increase safety, power, or reduce exhaust emissions.

Of course, the weight of the cars doesn’t really matter much for the show, but it’s really interesting. It even seems to be a good change as the safety of the drivers has been improved.